Informacij o kraju Novi Vinodolski

Novi Vinodolski je slikovito mesto ob Velebitskem kanalu, v jugovzhodnem delu doline Vinodol. Sestavljata ga stari, grucasti del na vzpetini in novi del ob morju z obalnim sprehajali?cem, turisticnimi objekti in ?tevilnimi vilami.

Novi Vinodolski ima dolgo turisticno tradicijo in bogato kulturno zgodovino. Prvo kopali?ce so uredili ?e 1878. Mesto ima bogato in raznovrsno turisticno ponidbo.

Prvic ga omenjajo 1288 kot politicno sredi?ce Vinodolske kne?evine, ko je v frankopanskem kastelu nastal znameniti Vinodolski zakonik, prvi slovanski pravni kodeks in pomemben spomenik starega hrva?kega obicajnega prava; napisan je v glagolici.

Na osrednjem trgu stoji od 1988 spomenik temu dokumentu. Mestne dejavnosti so bile vse do gradnje luke 1868 usmjerene v notranjosti, ne na morje. Kastel iz 13. stoletja s cerkvijo je zgodovinsko jedro dana?njega naselja, v njem je etnografski muzej. Cerkev sv. Filipa in Jakova je iz 1520 in so jo pozneje predelovali.